ห้องสมุดวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ห้องสมุดวิทยาลัยเซนต์หลุยส์  19  ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  โทร.0-2675-5304 ถึง 12

 

 

 

   
 
สืบค้นสารสนเทศ
หนังสือ
วารสาร
วัสดุไม่ตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์
หน้าแรก

วิธีการสืบค้น
 
เวลาเปิดทำการ
 
* ระหว่างเปิดการศึกษา เวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 20.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 19.00 น. ** ระหว่างปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 19.00 น. *** วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ ***
 
    © Power By www.library2000.net Lib2k Web OPAC 4.4