ห้องสมุดวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ห้องสมุดวิทยาลัยเซนต์หลุยส์  19  ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  โทร.0-2675-5304 ถึง 12

 

 

 

       
 
สืบค้นสารสนเทศ
หนังสือ
วารสาร
วัสดุไม่ตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์
   

วิธีการสืบค้น
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
>> แสดงข่าวทั้งหมด

หนังสือใหม่ประจำเดือนนี้
   

ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา = Leadership Theories{44} Research and Approaches to Development

ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา = Leadership Theories{44} Research and Approaches to Development

Psychology of Learning for Instruction

Psychology of Learning for Instruction

ยูบิควิตัสเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ : การออกแบบที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 = Ubiquitous Technology Enhanced Learning : The Outcome-Based Learning Design for 21 Century Learners

ยูบิควิตัสเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ : การออกแบบที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 = Ubiquitous Technology Enhanced Learning : The Outcome-Based Learning Design for 21 Century Learners

การปรับตัวทางจิตวิทยาและการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุและผู้ดูแล : การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์

การปรับตัวทางจิตวิทยาและการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุและผู้ดูแล : การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์
 >> แสดงทั้งหมด
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
ข้อมูลทั่วไป
เวลาเปิดทำการ
 
 

สำหรับสมาชิก
ตรวจสอบสถานะ
ผู้ดูแลระบบ

© Power By www.library2000.net Lib2k Web OPAC 4.4